Průmysl 4.0
Průmysl 4.0
VIS9® používáme pro jednoduchou implementaci průmyslu 4.0 do výrobních procesů, jehož hlavním cílem je ON-LINE sledování a komunikace mezi výrobními prostředky.